Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov

Obiective

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov, urmăreşte în principal realizarea următoarelor obiective:
•  Oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală;  
•  Cercetarea stadiului actual al tradiţiilor şi al creaţiei populare specifice zonei etnofolclorice a judeţului Ilfov;
•  Protejarea şi tezaurizarea valorilor reprezentative ale creaţiei populare contemporane, constituind banca de date şi valori;
•  Coordonarea metodologică a activităţii aşezămintelor culturale de nivel judeţean, respectiv cămine culturale, case de cultură, universităţi culturale;
•  Elaborarea unor programe de valorificare a tradiţiilor locale şi stimularea creativităţii în toate genurile artei interpretative neprofesioniste;
•  Elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;
•  Conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;
•  Păstrarea şi cultivarea specificului zonal precum şi promovarea turismului cultural de interes local;
•  Stimularea creativităţii şi talentului;
•  Revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor tradiţionale şi susţinerea celor care le practică (meşteri populari şi mici meseriaşi, etc.);
•  Organizarea şi desfăşurarea evenimentelor culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii şi altele asemenea;
•  Cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative neprofesioniste în toate genurile: muzică, coregrafie, teatru, etc.;
•  Desfăşurarea unor programe adecvate intereselor şi preocupărilor locuitorilor, de petrecere a timpului liber, valorificând şi obiceiurile tradiţionale din comunitatea respectivă;
•  Antrenarea cetăţenilor în activitatea de cunoaştere, ocrotire şi întreţinere atât a mediului natural, cât şi a mediului cultural tradiţional;
•  Dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional.