Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov

Prezentare

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov, este institutia de cu rol de culegere, cercetare, transmitere si promovare a culturii traditionale din judetul Ilfov.
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov este instituţie de cultură din categoria aşezămintelor culturale alături de căminele culturale, casele de cultură, universitatea populară, şcoala populară de arte şi meserii, centrul de cultură, formaţia şi ansamblul profesionist pentru promovarea culturii tradiţionale si centrul zonal pentru educaţia adulţilor.
Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov iniţiază şi desfăşoară programe şi proiecte culturale în domeniul educaţiei permanente şi a culturii tradiţionale urmărind aspectele de mai jos:

- Elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;

- Conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi multiculturale ale comunităţii judeţului Ilfov precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal, păstrarea şi cultivarea specificului zonal sau local şi diversificarea serviciilor culturale oferite, prin armonizarea acestora cu nevoile publicului, strategiile ale judeţului şi dimensionarea resurselor financiare;

- Stimularea creativităţii şi talentului prin organizarea de sesiuni ştiinţifice, dezbateri, concursuri, expoziţii de artă plastică şi fotodocumentare, spectacole de muzică, teatru şi poezie;

- Cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei contemporane şi areti interpretative în toate genurile - muzică, teatru, film, literatură, arte plastice;

- Dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional;

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov  a dezvoltat şi întreţine o serie de relaţii cu diferite instituţii de cultură şi învăţământ atât la nivel local şi judeţean, cât şi la nivel naţional: În perioada următoare, există iniţiative concrete de cooperare la nivel internaţional.