Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov
Mănăstirea Cernica

Mănăstire de călugări;
Localitatea: oraș Pantelimon;
Adresa: com. Cernica, jud. Ilfov;
Ctitor: vornicul Cernica Știrbei;
Anul înființării: 1608;
Hram: Sfantul Mare Mucenic Gheorghe (biserica din cetate); Sfantul Mare Ierarh Nicolae (biserica de pe ostrov); Sfantul Ierarh Calinic.
Acces: din DN 3, la E de București, ramificație, din com. Pantelimon (după 9,5 km), DJ 301 spre S (4 km). Manastirea se afla la 13,5 km de centrul Capitalei Romaniei;
Moaşte: Sf. Ier. Calinic de la Cernica; Sf. Gheorghe de la Cernica;
Icoană făcătoare de minuni: icoana Sf. Nicolae.

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): IF - II - a - B - 15300
             

De văzut:

•  Muzeu: obiecte de cult cu valoare de patrimoniu (Sfinte Vase, chivoturi, Sfinte Evanghelii), veşminte, cărţi, manuscrise şi hrisoave vechi, pictură - Theodor Pallady, Ion Ţuculescu.

Despre :

•  Aici au trăit cei mai renumiţi sfinţi ai poporului nostru: Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica şi Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici.
•  Complexul monahal se întinde pe două dintre insulele lacului Cernica: insula Sf. Gheorghe şi insula Sf. Nicolae unite între ele printr-o fâşie de pământ.
•  Ctitorie a marelui vornic al lui Mihai Viteazul, Cernica Ştirbei şi a soţiei sale Chiajna, este atestată documentar la 1608 prin hristovul domnesc al lui Radu Voda Şerban fiul lui Mihnea Vodă. În acel an Vornicul Cernica reface un vechi schit căruia îi dă numele său, îl înzestrează cu pământuri, păduri şi sate, spre veşnica pomenire a numelui şi a neamului său. Însă prin aceste locuri după câţiva ani s-a abătut o teribilă epidemie de ciumă care a ucis majoritatea populaţiei şi i-a alungat în munţi pe puţinii supravieţuitori. Astfel aproape 80 de ani, biserica şi chiliile mânăstireşti au rămas pustii. În jurul lor a crescut o adevărată pădure iar singurii locatari ai mânăstirii au fost în toată această perioadă şerpii, şopârlele şi păsările ce se adăposteau aici.
•  În anul 1781, Arhimandritul Gheorghe a refăcut clădirile ruinate, a readunat la un loc monahii care mai trăiau din obştea iniţială a mânăstirii şi a dat viaţă acestui loc.
În cadrul mănăstirii s-au construit trei biserici şi trei paraclise.
•  Biserica Mare, cu hramul Sf. Nicolae, a fost avariată la cutremurul din 1802 şi reparată în anii 1809 - 1815 de arhimandritul Timotei. O reparaţie capitală s-a făcut în anul 1925 după ce în urma unui cutremur în anul 1838 o turlă s-a dărâmat iar în 1923 a ars.
•  Biserica cu hramul Sf. Gheorghe a fost zidită în formă de cruce, în secolul al XVIII - lea de Dan Braşoveanu. În anii 1962-1964 este refăcută complet iar după stricăciunile cutremurului din 4 martie 1977 este reconsolidată.
•  În 1804, în cimitirul mănăstirii, arhimandritul Gheorghe construieşte o bijutierie arhitectonică brâncovenească: Biserica Sfântul Lazăr, de dimensiuni reduse, bogată în decoraţiuni sculptate în piatră.
Cele trei paraclise ale mănăstirii sunt:
• "Adormirea Maicii Domnului" construit în 1790,
•" Sf. Ioan" construit în 1842
•  şi "Intrarea în biserică".
La 50 - 60 de metri de intrare în curte se află Fântâna Turcului, un izvor amenajat acum 200 de ani la porunca stareţului Calinic Cernicanul, din galbenii donaţi de un paşă otoman, aşa cum spune legenda Fântânii Turcului, pentru a potoli setea călătorilor care treceau prin faţa mănăstirii pe vechiul drum medieval spre cetatea Dârstor (de la care vine numele cartierului Dristor din Bucureşti), pe unde se trecea Dunărea către Constantinopol.
În incinta mănăstirii se află casa memorială a Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica şi casa memorială a scriitorului Gala Galaction.
În cimitirul mănăstirii sunt înhumate numeroase personalităţi din România ca: scriitorul Gala Galaction, pictorul Ion Ţuculescu, istoricul Ion Lupaş, mitropolitul Nifon Rusaila (Primul Mitropolit al Romaniei dupa unirea de la 1859, cel care a fost presedintele divanului Ad - hoc din Bucuresti in 1857, divan care la ales drept domn pe Alexandru Ioan Cuza, realizanduse astfel unirea principatelor Romane) al carui monumet funerar este pictat de Gheorghe Tattarescu, şi teologul Dumitru Stăniloae, unul din cei mai importanti reprezentanti ai teologiei Europene a secolului nostru.
În complexul mănăstiresc există şi un muzeu al Mănăstirii Cernica unde sunt expuse icoane, broderii din secolele XVII - XIX, ţesături, manuscrise, vase şi relicve din ceramică, obiecte de cult. Extrem de valoroase sunt cele aproximativ 15 000 de scrieri adăpostite atât în muzeu, cât şi în biblioteca Mănăstirii Cernica. Printre numeroasele titluri păstrate în bibliotecă se numără: Sfânta Evanghelie din 1637, din Veneţia, scrisă în limba greacă, Cazania lui Varlaam de la Iaşi din 1643, redactată cu litere chirilice, Biblia lui Şerban Cantacuzino din 1688, Sfânta Evanghelie tipărită în 1869 pentru prima dată cu litere latine în Tipografia Episcopiei Buzăului.
În curtea mănăstirii se află doi stejari seculari în vârstă de 250 de ani; alături de ei se remarcă carpeni, ulmi, tei.