Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov colecţionează şi tezaurizează date şi valori reprezentative pentru dezvoltarea actuală a tradiţiei populare, acumularea unui patrimoniu propriu al creaţiei contemporane asigurând fundamentarea ştiinţifică a strategiei culturale în domeniu.
Obiectivele acestei activităţi sunt îmbogăţirea arhivei cu documente, înregistrări audio şi video valoroase, completarea bazei de date şi informaţii existente, optimizarea bazei de date în vederea valorificării superioare.
O importanţă deosebită  pe care Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov o acordă evaluării realităţii fenomenului culturii populare, este vădit manifestată în  investigarea  cu precădere a  dinamicii actuale a tradiţiei, în exercitarea obiceiurilor şi ritualilor agrare, urmărind prioritar scopuri aplicative.
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov  joacă rolul unui centru cultural în permanentă legătură cu oamenii satelor ilfovene  cu tot ce înseamnă civilizaţia rurală şi desfăşoară o activitate susţinută de revigorare a tradiţiei populare dar şi de dezvoltare a unei strategii durabile în componente actuale de interes cultural.